Horizontes perdidos (1972)

Horizontes perdidos (1972)

Sinopsis