Películas de Louis Koo

Zu Warriors

Shu shan zheng zhuan (2001) de Hark Tsui con Cecilia Cheung, Ekin Cheng, Louis Koo, Zhang Ziyi