Películas de Mamoru Oshii

Ghost in the shell

Kôkaku kidôtai (1995) de Mamoru Oshii