Respecte pels capellans

Censuro com qui més el tracte que dóna J. L. Losantos a la informació de Catalunya (altra cosa és si es pot prohibir), però considero encara més censurable, manipulador i barroer el tracte que es dóna a l’Església des dels mitjans de comunicació catalans, especialment els públics, als quals els és exigible la màxima cura. Som capaços de considerar seriosament el que passaria si a qualsevol cadena de ràdio pública del món, surtís un graciós amb ínfules d’humorista com Manolo Rubianes dient : « la Iglesia sólo sabe pedir dinero que después se gastan los curas en bares de maricones», com va dir a Catalunya Ràdio. Ai, si cosa semblant s’hagués dit d’alguna altra confessió! La veritat és que (per aquesta i moltes altres coses) cada dia entenc menys el meu país.