Plusvàlua municipal a l’Hospitalet

En relació a la carta escrita per Antonio López «Impuestos en la vivienda», cal dir que potser no va entendre correctament l’article publicat al seu diari. Suposo que la confusió ve donada perquè a l’increment de patrimoni que es genera quan es ven un immoble se li diu també plusvàlua, però que no té res a veure amb la plusvàlua municipal.

Per tant, el funcionari de l’Hospitalet el va informar bé, i que el fet que es compri un nou pis reinvertint l’obtingut amb la venda de l’anterior, no l’eximeix del pagament de la plusvàlua municipal, impost que gentilment s’encarregarà de cobrar-li l’ Ajuntament, ja que és una de les seves principals fonts d’ingressos.

Quant a l’últim paràgraf de la seva carta, sí que el comparteixo, «con la vivienda especulan todos», però tothom és tothom, és a dir, els promotors, constructors, els bancs, l’Estat i els mateixos particulars. Amb l’augment del preu dels pisos l’únic que s’ha aconseguit és que la gent rica encara ho sigui més.