Universitats en català

Penso que és molt important que els universitaris, independentment del seu origen, tinguin dret de formar-se en la llengua del país on es troben. D’aquesta manera, podríem contribuir a impulsar l’ús social de la llengua catalana, la millora del seu estatus legal i desvetllar la consciència lingüística a la societat.

Avui dia, el català està considerat com una llengua d’ús mitjà però, com a catalans, hem de demanar que el català s’empri en els diferents àmbits de la nostra societat. Per exemple, sigui per promoure la llengua i la cultura catalanes als estudiants d’intercanvi, així com també per fer-los conèixer la legislació lingüística del país i la universitat.

Això permetria que els estudiants catalans poguessin rebre l’ensenyament universitari en la seva llengua i que els nouvinguts tinguessin accés a una cultura i llengua noves, la qual cosa els obriria noves portes i els permetria formar-se culturalment.

A més, caldria una actualització de les dades en relació amb la presència de la llengua catalana a l’Administració, als intercanvis institucionals i, sobretot, dades fiables del percentatge de docència, recerca i tesis doctorals en català a cada universitat. Sense conèixer quina és la realitat no es poden aplicar polítiques i és inexplicable que no es pugui tenir accés a una informació d’aquesta importància.