Trens a la nit

Estic molt content amb la decisió de l’Ajuntament a l’hora de posar més trens a les hores puntes, però estic d’acord amb Marta Pérez: també hi haurien d’haver uns serveis mínims a les nits, ja que el «Bus nit», els horaris, no els té molt clars. Què passa amb les urgències si no es té cotxe? Què passa si ets jove, surts per Barcelona i no hi vius en ella? Has de pagar un taxi?? Ho sento, però no tots ens podem permetre el luxe de gastar-nos els estalvis.