La població catalana

El Sr. Maragall va dir en un debat de política general que a Catalunya cada cop es viu millor i la prova és que la població a pujat considerablement en els darrers dos anys. Diu que la tassa de natalitat ha pujat fins els 1,42 fills per dona, l’any anterior era de 1,39.


El que no diu és que de les 307.000 persones més que viuen a Catalunya 109.000 corresponen a l’any 2004 i d’aquestes 90.500 són gent vinguda de fora ja que la diferència entre naixements i defuncions és un increment de població de 19.000 persones. Finalment dir que s’han previst 17.000 noves places de guarderia per els 77.101 nens que nasqueren a Catalunya al llarg de l’any 2.004. Política social? No la veig.