La clausura del Museu Militar

Ningú pot tenir dubtes que tot museu militar és també un centre d'interpretació de la història i, per extensió, també un element que, amb una exposició pedagògica adient, pot i ha de servir per sembrar la cultura de la pau.

Aleshores, per què tancar el Museu Militar de Montjuïc? D'acord que calien renovacions, actualitzacions, fer un esforç pedagògic, però no podem perdre el referent de la nostra història, passada o recent, per dolorosa que sigui. Un jovent sense coneixements de religió, ni dels esdeveniments històrics militars, sense monuments de victòries o derrotes, serà una generació sense referents.

No es pot esborrar el referent tràgic de Montjuïc (presó, judici i execució de companys, museu militar), però tampoc el potencial pedagògic que hauria pogut tenir convertir el museu i el seu material en eines d'estudi de la tàctica militar, de les batalles, dels resultats de les guer-res. Entenc que no hauria estat un contrasentit compatibilitzar l'Observatori per la Pau amb l'estudi de les eines de la guerra, perquè s'entén millor la pau si se sap bé l'abast destructiu de la guerra. Ha estat un error no pensar bé tot això i treure el museu serà un empobriment cultural per a Barcelona.