On és la llibertat?

Els pares que falsegen dades per poder matricular els seus fills a l'escola desitjada actuen de manera incorrecta. D'acord. 

Ara, no serà que hi ha poca llibertat en l'elecció del centre educatiu i els que volen plaça en una determinada escola es veuen obligats a fer accions quasi delictives? A partir del proper curs els que ho facin seran expulsats de les escoles.

On és la llibertat de les persones? Per què ha de decidir el Govern a quina escola s'han de dur els fills? Per què ha de posar traves a la lliure elecció? Això fa tuf de comunisme marxista! Tot ha d'estar controlat pel Govern i qualsevol passada de ratlla és criminalitzada. Repeteixo: on és la llibertat?