Els ajuts per llogar

Fa pocs dies la Generalitat va presentar als mitjans de comunicació la gran notícia que ajudaria a pagar els lloguers per «prevenir l’exclusió social».

Això es desenvolupa a través del Decret 454/2004, al qual resulta que, incongruentment, només s’hi poden acollir les persones majors de 65 anys amb contractes anteriors a la LAU (o sigui, les que habitualment  paguen quantitats molt per sota del mercat) o els menors de 35 anys arrendataris d’un habitatge social d’Adigsa o a través de la xarxa de mediació per al lloguer social.

Percentualment això beneficiarà a una part ínfima de la població i, per tant, la majoria de la població amb rendes baixes i que es veuen abocats a pagar lloguers a preu de mercat continuaran passant les mateixes dificultats econòmiques, quedant altre cop excloses de les preteses polítiques socials.