Només en català

Suposo que, com tothom, rebo cada dia trucades d'empreses per vendre'm algun producte. Com puc avisar els responsables de màrqueting d'aquestes empreses que només atenc aquestes trucades si em parlen en català? He intentat dir-ho als venedors que em truquen que, per cert, moltes vegades no saben ni pronunciar el meu nom, i es crea una situació tensa o desagradable per més educadament que intenti dir-ho, i m'ho vull estalviar.

No vull renunciar a la llengua que he rebut dels meus pares, la que estimo. I és que m'ha quedat gravat el que va dir un personatge sobre el català: que havia de ser tan important a Catalunya com les sevillanes a Andalusia. Si algú em vol vendre alguna cosa, ja ho sap; mentretant la meva resposta seguirà sent: ara no el puc atendre, ho sento.