Turisme a Barcelona

Estan apareixent a la premsa algunes queixes per  la quantitat de turistes que visiten la ciutat de Barcelona i es fan ressò d’una suposada pèrdua de qualitat de vida dels barcelonins per aquesta “invasió” turística. Aquesta és una d’aquelles maniobres «de acoso y derribo» contra el govern.


No crec que el turisme suposi una pèrdua de qualitat de vida, tot i que puc entendre que l’actitud incívica d’alguns turistes ens ho faci pensar. Ara bé, el sector turístic aporta a la ciutat beneficis considerables. A Barcelona més de seixanta mil persones viuen directament dels hotels, unes dues-centes mil ho fan del turisme  i a tot això cal sumar l’impacte en altres àmbits com el comerç i el transport. El turisme és una font d’ingressos per a la ciutat i per als seus ciutadans, i és que encara hi ha qui pensa que els barcelonins podem viure de l’aire? .