La televisio i el seu control

Malgrat els esforços del Govern per regular i controlar l’emissió de programes no aptes dins la franja horària infantil, les diferents cadenes televisives fan cas omís i continuen emetent allò que els convé per no perdre audiència, sense tenir en compte les persones que es troben a l’altra banda de l’aparell televisiu.

Però hi ha un plantejament molt més greu, segons el meu punt de vista, en tota aquesta situació. Per què s’ha hagut d’arribar a l’extrem d’haver de prendre aquestes mesures?

Quin control estan exercint els pares sobre els seus fills davant tota aquesta problemàtica?

Vigilen el que veu el seu  fill quan engega el televisor?

Com a mestra i psicopedagoga sóc bastant conscient que la majoria de pares no es preocupen del que veuen els seus fills i del que això pot suposar per a ells. Plantegem-nos, doncs, on és el focus del problema, si en els continguts que es veuen actualment a la televisió, si en la permissivitat de la majoria dels pares o en totes dues coses.