Pisos socials

Em pregunto per què el Patronat Municipal de l’Habitatge continua oblidant i/o ignorant  la nostra existència. Les persones amb diversitat funcional  (discapacitat) som un grup social amb greus dificultats per accedir a un habitatge, no només per la manca d’accessibilitat universal que restringeix moltíssim les nostres oportunitats, sinó també perquè, en general, els nostres ingressos estan per sota del que es demana.

Aquest últim és el cas que em va passar fa uns anys, quan em va tocar un habitatge social, al que finalment no vaig poder accedir-hi per tenir ingressos inferiors als requerits. És evident que, llavors, el Patronat va saber la meva situació, com ha conegut altres casos semblants.

Si el Patronat de l’Habitatge és municipal, i d’aquest municipi, llavors, tots els barcelonins i residents en som part. S’ha de pensar també en nosaltres, les persones amb diversitat funcional, respectar els nostres drets de ciutadans i no pretendre que, tant si volem com si no, el nostre destí sigui la residència.